Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Fullmakter

Skriv ut den fullmakt som passar ditt ärende, fyll i den och lämna in den på ett bankkontor.
Ta med dig legitimation.

Hur fungerar en fullmakt?

Med en fullmakt ger en person, fullmaktsgivaren, en annan person, fullmaktshavaren, möjlighet att till exempel betala räkningar, föra över pengar och kolla hur mycket pengar som finns på kontona. Genom att ge en nära anhörig eller vän fullmakt kan du vara trygg med att veta att du kan få hjälp med din ekonomi om något händer. Banken accepterar endast skriftliga fullmakter i original.

Det är du som fullmaktsgivare som själv ska lämna fullmakten på bankkontoret. I undantagsfall kan fullmaktshavaren lämna in den men då ska fullmakten vara bevittnad av två personer. Banken kontrollerar att fullmakten stämmer med det du vill att fullmaktshavaren ska kunna göra för dig och att fullmakten är underskriven av dig som fullmaktsgivare.

Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills fullmaktsgivaren återkallar den. En engångsfullmakt är endast giltig vid ett tillfälle. Fullmakten slutar att gälla när banken fått kännedom om fullmaktsgivarens död, det gäller även för en engångsfullmakt.

Vanliga fullmakter

Fullmakt privatperson (pdf)
Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena. I fullmakten kan du läsa vilka ärenden som den kan gälla för.

Fullmakt företag (pdf)
Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena för företag. I fullmakten kan du läsa vilka ärenden som den kan gälla för.

Bankfack/Servicefack (pdf)
Fullmakt för att få tillträda och avsluta bankfack/servicefack.

Dödsbo (pdf)
Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena för ett dödsbo i Swedbank. I fullmakten är det uppräknat i vilka ärenden den kan gälla för.

Engångsfullmakt privatperson (pdf)
Fullmakt för att utföra enklare ärenden vid ett tillfälle.

Fullmakter för omyndiga

Om du som förälder vill skaffa banktjänster till ditt barn under 18 år behöver du ha en muntlig eller skriftlig fullmakt från den andra förmyndaren. Du kan även ge en annan person än en av er förmyndare fullmakt att öppna tjänster till ditt barn under 18 år.

Vart kan du som förmyndare öppna vilka tjänster?

  • På ett bankkontor kan du öppna till exempel Ungdomskonto, fondkonto, Investeringssparkonto, bankkort, internet- och mobilbanken ung och Mobilt BankID.
  • Via 0771-22 11 22 personlig service kan du beställa bankkort och ändra dispositionsrätt på barnets konto.
  • I din egen mobilbank privat kan du öppna internet- och mobilbanken ung, skaffa Mobilt SäkerhetsID, Swish, kort på kort samt ladda & köpa.


Fullmakt Föräldrar (pdf)
Engångsfullmakt mellan förmyndare (pdf)

Du kan även ge en annan person än en av er föräldrar fullmakt, såväl skriftlig som muntlig, att öppna tjänster till ditt barn under 18 år.
Förmyndare till annan (pdf)

Fler fullmakter

Om du saknar fullmakt för ditt bankärende är du välkommen till bankkontoret där det finns fler varianter på fullmaktsblanketter.

Stäng Skriv ut