Vi tror på en traditionell bankmodell där nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Vår cash managementrådgivning lägger fokus på effektiva lösningar utifrån våra kunders behov och önskemål – inte på enskilda produkter. 

Läs mer om vårt samarbete med Swedbank. 

Konton – Internationell Cash Management

En väl genomarbetad likviditetsbudget kan optimera ditt företags likviditetshantering och är därmed en förutsättning för en god utveckling i företaget. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

Konto i utlandet
Valutakonto

Betalningslösningar – Internationell Cash Management

Effektiv rörelsekapitalhantering, genom att effektivisera företagets betalningsrutiner förenklar ni likviditetsplaneringen och stärker resultatet. Gör det så enkelt som möjligt, både för er själva och era kunder att betala. Detta oavsett om kunderna och/eller leverantörerna finns i Sverige eller internationellt.

Betalningar från utlandet
Betalningar till utlandet
IBAN-BIC

Riskhantering

Affärer av internationell karaktär ställer företaget inför helt andra risker än affärer på den lokala marknaden. Vilka risker och hur stora de är avgörs beroende på typ av affär och i vilket land. När riskerna väl är kartlagda är nästa steg att minimera dem.

Valutaväxling
Valutatermin
Valutaswap
Valutaoption
Valutalån
FX Trade - inloggning

Importinkasso
Importremburs
Exportinkasso
Exportremburs
Standbyremburs
Utländsk bankgaranti

Trade Finance Online

Finansiering

Utlandsaffärer betyder nya finansieringsbehov. Vi kan hjälpa dig med allt från mindre inköp till fastighetsfinansiering.

Exportfinansiering
Rörelsekrediter