Vill er förening bli kund i banken eller är ni redan kund och har gjort förändringar i föreningen som påverkar relationen till banken? Välkomna att kontakta oss.

Ny kund i banken

Fyll i vår ansökningsblankett för samfälligheter och ekonomiska föreningar som du hittar här och skicka till

Bifoga även 

  • Senast antagna stadgar
  • Protokoll från konstituerande möte alternativt senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald
  • Protokoll från mötet där företrädare gentemot Fryksdalens Sparbank beslutats
  • Annan dokumentation såsom verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget

Föreningen ska vara registrerad och ha uppdaterade uppgifter:

  • Bolagsverket
  • Lantmäteriet

Hitta bankkontor