Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sparbankernas historia

Sparbankstanken har sina rötter i de radikala idéströmningar i slutet av 1700-talet. Upplysta tänkare och föregångsmän hävdade att politisk frigörelse också borde följas av ekonomisk frigörelse. Att locka människor att regelbundet spara vad de kunde avvara skulle förebygga fattigdom och lägga grunden till ekonomisk frihet. Sparandet skulle ordnas av institutioner utan enskilt vinstintresse och under spararnas insyn.

Sparbanksidén föddes i Skottland av kyrkoherden Henry Duncan. Han såg hur befolkningen led i tider av missväxt och krig och hans initiativ att starta en sockensparbank var ett sätt att hjälpa sin församling. Medborgarna fick nu en möjlighet att spara till sin egen framtid.

Vem som helst, när som helst, hur lite som helst

Idén var ny - Vem som helst och när som helst kunde man få sätta in hur små belopp som helst, och behålla äganderätten och den fria dispositionsrätten över insatta medel. Förhållandevis stora medel sattes in och framgången väckte både uppseende och spridning. Bland annat tack vare att Henry Duncan gav ut en broschyr, Essay on parish banks, om sockensparbanksidén som gjorde att ett stort antal sparbanker startades i Skottland och England. En lag om Sparbanker kom till år 1817.

I Sverige väcktes frågan om en sparinrättning i form av en rikssparbank år 1818 i Riksdagen av vice talmannen i borgarståndet Johan Westin. Utskottet som behandlade frågan gillade delar av förslaget och tillsatte en utredning där en kompetent person skulle utarbeta en redogörelse för de engelska och skotska sparbankerna. Det blev statssekreteraren i handels- och finansexpeditionen Carl David Skogman som fick uppdraget tack vare sina tidigare studieresor, bland annat till England. Hans rapport blev ”Underrättelse om så kallade Besparings-Banker” och gavs ut i 1 000 exemplar 1819 och rapporten gjorde sparbanksidén känd bland beslutsfattare ute i landet. Skogman utarbetade också ett förslag till regler för sparbanker.

Sparbanksidén mötte starkt gensvar i Sverige. Det var ofta uppburna och socialt medvetna personer i samhället som tog initiativet. Bland grundarna av de tio första sparbankerna fanns till exempel landshövdingar, grosshandlare, militärer, apotekare och professorer. Under 1800-talets början var det svåra tider i Sverige med ekonomisk kris och fattigdom efter att Finland förlorats till Ryssland under 1809. Efter Napoleonkrigens slut 1815 hamnade Sverige i en depression.

Spara affischFörsta sparbanken i Sverige 1820

Den första sparbanken i Sverige blev Göteborgs Sparbank och den startade sin verksamhet den 28 oktober 1820 efter ett upprop av den tyske köpmannen Eduard Ludendorff. Ludendorff framhöll de sociala och humanitära motiven till verksamheten och att fattigvårdsproblemet kunde minskas i framtiden, om de mindre bemedlade kunde få möjlighet att spara i en bankinrättning och få ränta på sitt sparade kapital.

Antalet sparbanker växte snabbt. Efterhand reglerades verksamheten i en särskild sparbankslag. Anknytningen till den egna bygden och dess näringsliv var redan från början stark och en naturlig del. I nästan varje större samhälle fanns så småningom en sparbank representerad. Vid mitten av 1870-talet fanns 325 sparbanker i Sverige, varav 90 i städerna. Expansionen fortsatte och som mest fanns 498 sparbanker år 1928. Med allt fler fusioner och koncentrationer minskade sedan antalet sparbanker, särskilt under 1960-talet. I början av 1990-talet fanns drygt 100 sparbanker kvar.

En affärsbank, nio sparbanksaktiebolag och 62 ursprungliga sparbanker

Under bank- och finanskrisen 1991 ändrades sparbankslagen så att sparbankerna gavs möjlighet att ombildas till bankaktiebolag för att lättare kunna skaffa eget kapital. År 1992 bildade elva sparbanker börsnoterade Sparbanken Sverige AB, som 1997 gick samman med Föreningsbanken till FöreningsSparbanken. Idag är namnet på sammanslutningen Swedbank.

Runt om i Sverige finns idag nio Sparbanksaktiebolag och 62 ursprungliga sparbanker. En av de ursprungliga sparbankerna som finns kvar i Sverige är Fryksdalens Sparbank.
 

Sparbankssymbolen

Eken har funnits som en sparbankssymbol sedan 1928. Under årens lopp har logotypen utvecklats och förändrats men eken har hela tiden funnits kvar.

Sparbankseken 1928

Sparbankseken 1928

Sparbankseken 1942

Sparbankseken 1942

Sparbankseken 1991

Sparbankseken 1991

Sparbanksmyntet 1997

Sparbankseken 1997

Sparbanksmyntet 2007

Sparbankseken 2007

Stäng Skriv ut