Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vinsterna stannar här

En sparbank är ingen vanligt bank. Vår verksamhet ska gynna invånarna på sikt och därför har vi ett starkt samhällsengagemang. Vi stöttar många lokala insatser och projekt varje år i vårt verksamhetsområde.

Vi gör det på flera sätt:

 • Vi ger bidrag till verksamheter som gör långsiktig nytta för oss som bor här. Två av många exempel är stöd till projektet Trivselledare i Sunnes alla skolor, Ung Företagsamhet, bidrag till fiberanslutningar för föreningar och engagemang i centrumföreningen S. Vi investerar i projekt som långsiktigt bidrar till utvecklingen i området. Två exempel är näringslivsprojektet Tillväxtmotorn och The wood region.
 • Vi finansierar företag och satsningar som gör långsiktig nytta, där banker utan lokalt engagemang ofta skulle avstå.


Redan i sockenstämmans protokoll från 1855 kan man läsa att ett av syftena med att starta en bank var att "...…räntevinsten komme orten mer tillgodo". Än idag, över 160 år senare, får bankens vinster bara användas för två ändamål:

 • Att säkra bankens ställning och därmed trygga kundernas insatta pengar.
 • Att lämna bidrag till verksamheter och projekt som på olika sätt gör Sunne och Fryksdalen till en bättre trakt att bo och verka i.

Har du en idé som kan utveckla din hembygd?

Planerar din förening att göra en insats som ska utveckla området eller har du någon annat idé? Då kan du söka bidrag hos oss. För att vi ska kunna bedöma ansökan vill vi att ni skickar in en skriftlig förfrågan där du beskriver insatsen. Svara gärna på följande frågor:
 • VAD? Beskriv projektet/insatsen med bakgrund. Vad planerar ni att göra?
 • VEM? Vilka står bakom ansökan och kommer att vara drivande i projektet?
 • VARFÖR? Vilket syfte och mål har satningen?
 • HUR? Hur ser kostnaden och finansiering ut? Hur mycket egna medel går ni själva in med i satsningen?
 • NÄR? Hur ser tidsplanen ut?
Vi stöttar inte:
 • Enskilda individer eller företag
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Verksamheter som strider mot bankens värderingar (etik, moral, miljö)
 • Verksamheter med osund ekonomi
 • Då det personliga intresset går före bankens
 • Om tid och andra resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter
 • Projekt eller verksamhet där sambandet mellan detta och Fryksdalens Sparbank är svagt eller saknas

Har du frågor?
Kontakta vår kommunikatör Anna Öhgren Bodén på 0565-17415 eller via e-post

Några av våra lokala satsningar

Vi stöttar lokala föreningar

Sedan 1856 har vi verkat i och för bygden. Vi är en lokal sparbank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde. Genom vår sponsring har vi glädjen att stötta verksamhet inom idrott, kultur, miljö och samhälle.

Fler bin i Fryksdalen

Antalet bin har minskat kraftigt i västvärlden de senaste åren och det vill vi göra något åt. Därför lämnar vi ett bidrag till dig som vill starta upp ett nytt bisamhälle i vårt verksamhetsområde. 

Satsning för ökad trivsel i Sunnes skolor

Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Fryksdalens Sparbank är med och finansierar Trivselprogrammet i alla grundskolor i Sunne kommun med start 2015.

Stäng Skriv ut