Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Om du inte är nöjd

För oss på Fryksdalens Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi därför att du framför dina synpunkter och klagomål till oss.

Banken har en särskild policy som behandlar klagomål och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

 

Vart vänder du dig med ditt klagomål?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig direkt till oss på kontoret. Kontakta gärna den handläggare som berörs eller din kontaktperson om du har en sådan. Beskriv vad du tycker blivit fel och vilken/vilka personer du varit i kontakt med tidigare.

 

Om du inte är nöjd med det svar du får på kan ärendet prövas på nytt. Du kan då skriva till bankens Klagomålsansvarige med adress:

 

Fryksdalens Sparbank
Klagomålsansvarig
Urban Rohdin
Box 223
686 25 Sunne

 

Du kan också ringa oss på 0565-174 00.

 

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter kontakt med bankens Klagomålsansvarig fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

 

Allmänna Reklamationsnämnden
Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

Läs mer på Allmänna Reklamationsnämndens webbplats

 

Allmänna Reklamationsnämnden prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

 

Information

Om du önskar obereonde information och vägledning om försäkringsfrågor kan du som kund i banken även vända dig till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå 

www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå 

www.konsumenternas.se

Konsumentverket, Hallå Konsument

www.hallakonsument.se

Kommunala konsumentvägledningen

Sunne Kommun

Torsby Kommun

Kils Kommun