Hoppa till textinnehållet

Sparbanksidén - en hållbar idé

Vit älg i trädgård

Fryksdalens Sparbank är den enda banken i världen som har huvudkontor i Sunne. Vi erbjuder lokalproducerade banktjänster sedan 1856 och försörjer vårt verksamhetsområdet med kapital, kompetens och samhällsnytta till privatpersoner, föreningsliv och näringsliv.

Sedan sparbanken i Sunne bildades 1856, har banken arbetat för ett hållbart lokalsamhälle. Trots att sparbanksidén har över 200 år på nacken, fungerar den fortfarande på samma sätt.

Sparbanksidén är en idé om frihet, att den som sparar i större utsträckning kan välja liv och framtid. Utöver sparande är den lokala förankringen och den demokratiska uppbyggnaden utmärkande för sparbanksidén. Läs mer om sparbanksidén.

Tre dimensioner av bankens hållbarhetsarbete

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal sparbank ger vi möjligheter för en god ekonomi för företag och privatpersoner genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens.

Ragnar och Ingalena Klenell i sin glasverkstad utanför Sunne

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan som företag, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration.

Ragnar och Ingalena Klenell i sin glasverkstad utanför Sunne

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala näringslivet, bidra till utbildning och projekt som gör nytta för oss som lever här.

Ragnar och Ingalena Klenell i sin glasverkstad utanför Sunne

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.