Ekonomisk hållbarhet: Som lokal sparbank ger vi möjligheter för en god ekonomi för företag och privatpersoner genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens. 

Ekologisk hållbarhet: Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan som företag, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration. Vi ger dessutom bidrag till dig som vill starta upp nya bisamhällen i vårt område. Mer om bankens biprojekt här

Social hållbarhet: Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala näringslivet, bidra till utbildning och projekt som gör nytta. Mer om bankens samhällsnytta här.

FNs globala mål för hållbar utveckling

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

Läs mer om de globala målen här