Hoppa till textinnehållet

Boutredningsman

Så här gör ni när dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

1.Bifoga förordnande från tingsrätten
2. Information om hur arvet ska fördelas
Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan.
Blankett: Fördelning arvskifte

3. Bolån
Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor.

4. Vid avslut av bankfack
Bankfack avslutas på aktuellt kontor.

5. Skicka till
Fryksdalens Sparbank
Affärsservice
Box 223
686 25 Sunne

Arbetar du på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå? Här finns information för dig som inte är en boutredningsman utsedd av Tingsrätten.

För dig som arbetar på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0565-174 00 under bankens öppettider.

Kontakta oss
Våra öppettider