Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, upp till 7,5 inkomstbasbelopp, till allmän pension. Du kan själv välja vilka fonder pengarna ska placeras i med 2,5 procent av premiepensionen (PPM). Om du inte har gjort något val sätts pengarna in på AP7 Såfa.

Gör ett aktivt val

I premiepensionssystemet finns en mängd fonder, såväl aktiefonder som blandfonder och räntefonder, samtliga med Premiepensionsmyndighetens rabatt på fondavgiften.

Logga in på Pensionsmyndigheten för att se vilka fonder du har på ditt premiepensionskonto idag, hur mycket de är värda och vilka avgifter de har. Gör ett aktivt val för att öka möjligheterna till god avkastning och en bättre pension. Du kan ha högst fem fonder samtidigt och du kan när som helst byta fonder eller ändra fördelningen mellan dem.

Få hjälp att förvalta din premiepension

Fondguide Premiepension Indecap är en aktiv förvaltningstjänst för ditt premiepensionssparande, vilket innebär att du själv slipper välja fonder.

  • Bankens rådgivare hjälper dig att välja en av fyra fondportföljer
  • Livskydd fram tills du fyller 65 år vid uppfyllt hälsokrav

Indecap
Pensionsmyndigheten