Skip to content
Aktivt val

Spara till pensionen

Farfar och två barn plockar äpplen med en stege

Kom igång direkt

Det är enkelt att spara till pensionen. Så här gör du:

 1. Välj hur mycket du ska spara

  De flesta kommer att få 60 procent* av sin lön som pensionärer, i form av allmän pension och tjänstepension. Vill du ha högre pension behöver du antingen jobba längre eller spara mer själv. Tänk på att prognosen är en uppskattning och ingen garanti för din framtida pension.

 1. Öppna ett investeringssparkonto (ISK)

  Spara i fonder och aktier, utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser.
  Öppna ISK
  Läs mer om ISK

 2. Välj fond

  För dig som inte har tid eller intresse att följa marknaderna kan en generationsfond vara ett alternativ. Då sköter vi förvaltningen åt dig.
  Börja spara i Transfer generationsfonder
  Läs mer om Transfer generationsfonder

* Beräkning har Swedbank baserat på Pensionsmyndighetens typfallskalkyl från 2017.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.