Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bankkonton

Att spara på bankkonto är ett sparande med låga risker. Det  är ett tryggt sparande med stor tillgänglighet. Du kan spara på konto med rörlig eller fast ränta.

Transaktionskonton underlättar dina vardagliga in- och utbetalningar.

Inlåningsräntor

Dessa räntor gäller från och med den 2017-02-06. Samtliga konton nedan, utom Pensionssparkonto (IP) omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fryksdalens Sparbank förbehåller sig rätten att ändra räntorna.

Läs mer om den statliga insättningsgarantin

Konto

Ränta

Förklaring

Sparbankskonto

0,75%

Konto för månadssparande. Spara maximalt 2 000 kr per månad. Beloppet dras från löne-/pensionskonto. Sparbankskonton gäller ett fritt uttag per år, därefter en uttagsränta på 2% av uttaget belopp.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Jubiléumskonto

0,10%

1 fritt uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. Ingen beloppsgräns.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Kulsparkonto

0,10%

För våra yngsta kunder 0-17 år. 6 fria uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. Ingen beloppsgräns.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Frykenkonto

0,05%

Fria uttag. Ingen beloppsgräns.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

E-sparkonto

0,05%

Fria uttag. Öppnas och används i Internetbanken.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonto

0,75%

Förmånligt konto för uppskjuten beskattning vid skogsavverkning. Speciella uttagsvillkor.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogslikvidkonto

0,50%

Konto för skogslikvider i väntan på att skogskonto kan öppnas.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Pensionssparkonto (IP)

0,10%

Avdragsgillt pensionssparande på konto. OBS! Avdragsrätten är borttagen sedan 2016. Utbetalning tidigast från 55 års ålder.

Omfattas ej av den statliga insättningsgarantin.

Depåkonto

0,00%

Konto kopplat till värdepappersdepå.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Privatkonto

0,00%

Transaktionskonto för lön eller pension. Tjänster som kort och giro kan kopplas till kontot.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ungdomskonto

0,00%

Transaktionskonto för ungdomar mellan 13-20 år.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Servicekonto

0,00%

Transaktionskonto för exempelvis hus- och lånekostnader.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto (ISK)

0,10%

Konto kopplat till Investeringssparkonto.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fasträntekonto

Obs! Exempel på ränta per 2017-02-06.
Fråga oss om aktuell ränta.

Ränta löptider

Pengarna är bundna under en bestämd tid till en bestämd ränta. Minimibelopp för insättning är 10.000 kr.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Löptid 1 år
Löptid 6 månader
Löptid 3 månader

0,25%
0,20%
0,15%

Placeringskonto Företag

0,10%

Kostnadsfria transaktioner till och från kontot i Internetbanken

Omfattas av statliga insättargarantin

Kapitalkonto Förening

0,10%

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Företagskonto

0,00%

Transaktionskonto för företagets samtliga in- och utbetalningar och ger dig överblick.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Stäng Skriv ut