Hur går ansökan till?

Information om regler och ansökan finns hos Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)