Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Fram till den 15 september kan enskilda näringsidkare ansöka om ett omsättningsbaserat stöd för perioden mars till juni 2021. Stödet är 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 96 000 kronor i stöd.

Det finns även förslag på att stödet ska förlängas till och med september 2021 men inga beslut har tagits än.

Läs mer om stödet och ansök i Boverkets e-tjänst (boverket.se)

 

Omställningsstöd 

Omställningsstödet kan du som företagare ansöka som stöd för dina fasta kostnader om företaget hade tappat i omsättning på grund av coronapandemin

Du kan ansöka om stöd för maj-juni 2021 fram till den 31 augusti 2021. Du gör en ansökan för respektive period. 

Krav för att kunna söka stöden

  • Maj 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019
  • Juni 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Omställningsstöd för juli-september 2021

  • Juli 2021: ansökningsperiod 2 augusti - 30 september 2021
  • Augusti 2021: ansökningsperiod 1 september - 8 oktober 2021
  • September 2021: ansökningsperiod 1-29 oktober 2021

Regeringen har lämnat ett förslag på att förlänga omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag så att det även gäller augusti 2020-september 2021. Inget beslut har dock tagits än.

Omställningsstöd (skatteverket.se)

 

Omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

Fram till den 15 september kan handelsbolag (inklusive kommanditbolag) som har minst en fysisk person registrerad som delägare den 28 februari 2021, ansöka om ett omsättningsbaserat stöd för perioden mars till juni 2021. Stödet är 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. 

Det finns även förslag på att stödet ska förlängas till och med september 2021 men inga beslut har tagits än.

Läs mer om stödet och ansök i Boverkets e-tjänst (boverket.se)

 

(Källa: verksamt.se)