Likviddagar vid köp, sälj och byte av fonder

Något som påverkar ett fondköp eller en fondförsäljning är bryttiden och antalet likviddagar. De kan skilja sig åt beroende på vad det är för slags fond. Bryttiden och antal likviddagar står på respektive fonds detaljsida som du kommer till via Fondlistan. Med dagar syftar vi alltid på bankdagar.

Köp, sälj och byte av Swedbanks fonder genomförs vanligtvis inom en till två dagar.

Vi samarbetar med många fondbolag. Det innebär att vi utöver våra egna fonder, Swedbanks fonder, också distribuerar andra fondbolags fonder. Dessa fonder kallar vi för externa fonder. För externa fonder tar processen lite längre tid, se illustrationerna nedan.

Fondlistan

Köp-, sälj- och byte av Swedbank Robur fond

Dessa flöden gäller för fonder med normalt handelsflöde. Antal affärsdagar, likviddagar, bryttid och kurssättningsdag kan skilja sig åt mellan olika fonder och står på respektive fonds detaljsida.

Fondköp: illustration

 

Köp av extern fond

Fondköp: illustration

Försäljning av extern fond med 1 affärsdag

Fondköp: illustration

Försäljning av extern fond med 2 affärsdagar

Fondköp: illustration

Byte av extern fond

När du byter en fond gör du i praktiken en försäljning och ett köp. När pengarna från försäljningen kommit in från det externa fondbolaget utförs en köptransaktion i den fond du begärt byte till. I nedan exempel antas att fonden du byter ifrån har 1 affärsdag och 4 likviddagar, och fonden du byter till har 1 affärsdag.

Fondköp: illustration

Affärsdag 1= Du får kurs dagen efter order, dvs. nästa bankdag.
Affärsdag 2= Du får kurs två dagar efter order, dvs. efter två bankdagar.
Syns på fondkonto= Exempelvis 3 bankdagar från det att du lagt din order.
Likviddagar köp= Är alltid 0 dagar, pengarna dras direkt vid lagd order precis som för Swedbank Roburs fonder, gäller både Swedbank Roburs fonders och de externa fonderna.
Likviddagar sälj= Exempelvis 4 dagar, du har pengarna på ditt konto 4 bankdagar från den dagen du får din kurs (orderdag= måndag, affärsdag (kursdag)= tisdag, likviddag= måndagen, veckan efter).