Sverige behöver fungerande företag och många nya arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag. Coronakrisen påverkar också företag som i grunden är sunda - det är centralt att de får stöd.

Företag kan nu ansöka om Fryksdalens Sparbanks likviditetslån
Företagskunder som är drabbade av den pågående krisen kan från och med den 14 april ansöka om likviditetslån som omfattas av den statliga lånegarantin. Syftet med lånen är att hjälpa livskraftiga företag att överbrygga den svåra situation de befinner sig i just nu. Den primära målgruppen är små och medelstora företag. Villkoren för lånen utgår från kriterierna som Riksgälden satt upp.

De statligt garanterade lånen finns enligt Riksgälden tillgängliga fram till och med den 30 juni 2020, men teckningsperioden kan komma att förlängas av Riksgälden, som längst till den 30 september 2020.

Läs mer om likviditetslånet och hur du ansöker