Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

ISO20022 ny global standard

Team of young computer programmers cooperating while working on desktop PC in the office

Vad är ISO20022?

ISO20022 är en standard för hur vi banker, och andra aktörer på den finansiella marknaden, ska kunna utbyta information med varandra. Det finns redan flera olika standarder i Sverige idag, och ännu fler globalt. Vi använder till exempel en standard för betalningar av fakturor via bankgirot, en annan standard för SWISH-betalningar och ytterligare andra för internationella betalningar.

Däremot är ISO20022 standarden bredare och rör inte bara betalningar, den täcker också valutaaffärer (FX) och Trade Finance. Mer information om detta hittar du på webbsidan om ISO: About ISO 20022 | ISO20022 (extern)

ISO20022 aktiviteter på betalningsmarknaden

Just nu pågår det flera aktiviteter för att ersätta alla gamla standarder genom övergången till ISO20022. I tabellen visar vi exempel på de olika aktiviteter som vi som bank är involverade i och du som kund kan redan nu använda ISO20022 för SEPA betalningar.

 • Riksbanken implementerar RIX-INST för instant-betalningar baserat på ISO20022
 • SEPA-betalningar baserade på ISO20022 har redan lanserats 
 • EBA clearing flyttades till ISO20022 för High-Value-Payments den 20 mars 2023
 • ECB/NCB flyttades till ISO20022 för High-Value-Payments den 20 mars 2023
 • SWIFT går successivt över till ISO20022 från mars 2023 - 2025

Aktuellt

Erbjudande för ISO20022-baserade betalningsfiler

ISO20022 är en internationell standard för finansiella meddelanden (betalfiler) i XML-format. Swedbank erbjuder möjlighet att ta emot betalningsuppdrag och leverera information till våra kunder för följande tjänster.

High value payments flyttades till ISO20022 i mars 2023

High-Value-Payments gick över till ISO20022 som standard för en stor del av våra internationella betalningar: EUR med större belopp (high value payments) och internationella betalningar i andra valutor som skickas via SWIFT.

Swedbanks erbjudande för ISO20022-baserade betalningsfiler

ISO20022 är en internationell standard för finansiella meddelanden (betalfiler) i XML-format. Swedbank erbjuder möjlighet att ta emot betalningsuppdrag och leverera information till våra kunder för följande tjänster.

 • Internationella betalningar
 • Information om Ankommande Internationella betalningar
 • Finansiella betalningar i SEK och annan valuta
 • Svenska Leverantörsbetalningar i SEK via Bankgirot
 • Information om Ankommande betalningar i SEK till Bankgironummer

Förberedelser för dig som kund

För att kunna skicka betalningsuppdrag eller ta emot information i ISO20022-baserade filer via våra kommunikationslösningar behöver ni säkerställa följande punkter:

 • Kontrollera med er programvaruleverantör att ert affärssystem/ekonomiprogram kan hantera de nya formaten, framför allt för de betalnings- och avprickningstjänster ni har behov av att ansluta er till avseende det nya formatet ISO20022
 • Kontakta ert bankkontor, Swedbank eller Sparbank för att teckna avtal om det nya filformatet samt de betaltjänster som är aktuella för ISO20022. Det gäller även för kunder som redan idag använder någon av våra filtjänster