Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet och hållbar utveckling - så bidrar vi

On a bench outside at winter.
En av våra hållbara aktiviteter är en återkommande vårstädning som genomförs av ungdomar i lokala idrottsföreningar.

Sedan sparbanken i Sunne bildades 1856, har banken arbetat för ett hållbart lokalsamhälle. Trots att sparbanksidén har över 200 år på nacken, fungerar den fortfarande på samma sätt. Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Hållbarhet i siffror

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

200

Antalet unga vi utbildade i privatekonomi under 2021 via vårt initiativ Ung ekonomi.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur publicerade nya delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

40 miljarder

Swedbank Robur fördubblade sina investeringar i hållbara obligationer från 20 till 40 mdkr.

56 %

Jämställdhet är en viktig fråga i Swedbank, 56 % av våra chefer är kvinnor.

Så kan du spara 

Så kan du låna grönt

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?

Fryksdalens Sparbank – för en hållbar lokal utveckling 

166 år av samhällsengagemang

  • Ung ekonomi – vi utbildar barn och unga så de kan ta kontroll över sin ekonomi och påverka sin framtid.
  • Sponsring av ca 40 lokala föreningar och bidrag till allmänyttiga insatser
  • Digital ekonomi – med utbildning och guidning i digitala tjänster bidrar vi till att minska det digitala utanförskapet.
  • Nya bisamhällen i Fryksdalen - Sök bidrag från oss för att starta nya bisamhällen i vår bygd
Jordglob

Några viktiga händelser inom hållbarhet 2021

26 januari

Skärpta klimatvillkor för utlåning


Swedbank ger inte ny direkt finansiering till okonventionell utvinning av fossila bränslen eller utforskning av nya olje- och gasfält.

12 maj

Tre gröna obligationer under året

 

Swedbank har nu gett ut gröna obligationer i samtliga större valutor - USD, EUR, GBP och SEK motsvarande 30 miljarder kronor.12 november

Dow Jones Sustainability Index


Dow Jones Sustainability World Index rankar årligen världens mest hållbara företag. Swedbank inkluderades för andra året i rad.

Tillsammans gör vi skillnad