Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Hållbarhet och hållbar utveckling - så bidrar vi

On a bench outside at winter.
En av våra hållbara aktiviteter är en återkommande vårstädning som genomförs av ungdomar i lokala idrottsföreningar.

Sedan sparbanken i Sunne bildades 1856, har banken arbetat för ett hållbart lokalsamhälle. Trots att sparbanksidén har över 200 år på nacken, fungerar den fortfarande på samma sätt. Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet genom att engagera oss i samhället. Etisk- och miljömässig hållbarhet genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk hållbarhet genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Hållbarhet i siffror

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

 

200

Antalet unga vi utbildade i privatekonomi under 2022 via vårt initiativ Ung ekonomi.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur har delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

6,6 ton

Så mycket skräp har vi tillsammans med föreningslivet plockat upp hittills under Den stora vårstädningen.

39 %

År 2022 fastställdes klimatmål för bankens låneportfölj. Målet för bolån är att minska utsläppen med 39 % till 2030. 

50%

Jämställdhet är en viktig fråga i Fryksdalens Sparbank, 50 % av våra chefer är kvinnor.

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Så kan du låna grönt

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Energilån

Ta hjälp av ett Energilån för att investera i lösningar som kan minska energiförbrukningen på bostaden och sänka dina kostnader. 

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Tycker ni att hållbarhet är viktigt, men har knappa resurser? Ta hjälp av vår partner PURE ACT att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete och få en hållbarhetsplan.

Fryksdalens Sparbank – för en hållbar lokal utveckling 

167 år av samhällsengagemang

  • Ung ekonomi – vi utbildar barn och unga så de kan ta kontroll över sin ekonomi och påverka sin framtid
  • Sponsring av drygt 40 lokala föreningar och bidrag till allmännyttiga insatser i vårt område

Några viktiga händelser inom hållbarhet 2022

1 januari

Skärpta villkor för ansvarsfulla investeringar

Swedbank Robur skärper och förtydligar sin policy för ansvarsfulla investeringar ytterligare. Ett exempel är att investeringar i kommersiell spelverksamhet upphör.

27 september

Hållbar upplåning och finansiering

Vi lanserar nytt ramverk för hållbar upplåning och finansiering. Med detta som grund kan vi emittera gröna, sociala och hållbarhetsobligationer för att finansiera lån och investeringar med miljömässiga och/eller sociala fördelar.

27 november

Antar nya klimatmål till 2030

Vi antar klimatmål till 2030 för att minska utsläppen i kreditportföljen. De nya klimatmålen omfattar fem sektorer: bolån, kommersiella fastigheter, kraftproduktion, olja och gas, samt stål. 

Våra samarbetspartners hållbarhetsarbete - tillsammans gör vi skillnad

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.

Vi är certiferade inom hållbarhet

Samtliga medarbetare i Fryksdalens Sparbank samt styrelse har genomgått utbildningen Hållbarhet i Finansbranschen.