Hoppa till textinnehållet

Insatser för bygden

Flygfoto över Sunne och Fryken

Vi brukar säga att vi inte är någon vanlig bank. Vi har inga aktieägare som kräver en del av vår vinst, vi finns bara här och vinsterna stannar kvar i bygden. Sedan sparbanken i Sunne grundades 1856 har vi ett starkt samhällsengagemang och vi stöttar insatser och projekt varje år i vårt verksamhetsområde. För vi lever här.

Redan i sockenstämmans protokoll från 1855 kan man läsa att ett av syftena med att starta en bank i Sunne var att  "...räntevinsten kommer orten mer tillgodo". Än idag över 160 år senare, får bankens vinster bara användas för två ändamål:

 

  1. Att säkra bankens ställning och därmed trygga kundernas insatta pengar
  2. Att lämna bidrag till verksamheter och projekt som på olika sätt gör Sunne och Fryksdalen till en bättre trakt att bo och verka i

 

Varje år går vi in och satsar på flera lokala initiativ och det är tack vare dig som är kund hos oss som detta är möjligt.

 

Läs mer och ansök här