Hoppa till huvudinnehåll

Skatteregler

Företagets och företagarens försäkringar berörs av flera skatteregler. Här sammanfattas huvudreglerna. Informationen är inte heltäckande.

Swedbank Pensionsplan

Här följer en sammanställning över de skatteregler som gäller för försäkringarna som ingår i Swedbank Pensionsplan och Grundskydd Företagare.