Hoppa till huvudinnehåll

Ränteswap

Med en ränteswap kan ni ändra ränterisken i ett lån/låneportfölj eller i en placering/placeringsportfölj för att anpassa räntebindningstiden till nya marknadsförutsättningar.

Varför ränteswap?

  • Effektiv och flexibel skuld/tillgångshantering
  • Möjlighet att förändra företagets ränterisk
  • Anpassa räntebindningstiden till nya marknadsförutsättningar

Swaption

Med en swaption reducerar du företagets ränterisk i ett lån eller en placering genom att få rätten att ändra rörlig ränta till fast eller tvärtom vid ett framtida datum.

Varför swaption?

  • Säkerställ att ert resultat inte minskas av en framtida förändring i marknadsräntan
  • Möjlighet att förändra företagets ränterisk i ett lån eller en placering
  • Ger rätten, men inte skyldigheten, att ändra rörlig ränta till fast eller tvärtom vid ett framtida datum

Fler sätt att hantera ränterisker