Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad täcker hemförsäkringen vid olycksfall?

Ett sprucket vattenrör. Ett nedblåst träd som förstör växthuset. När olyckan är framme är det bra att ha en hemförsäkring på plats. Men vad täcks egentligen?

Mother and child using a laptop together in their living room

Det finns flera olika typer av försäkringar som kan täcka ditt boende, till exempel villaförsäkring, hyresrättsförsäkring, bostadsrättsförsäkring och fritidshusförsäkring. De flesta försäkringsbolag har även någon slags plusvariant som täcker in mer. Ett vanligt skydd som ofta ingår i alla försäkringar är nedan.

Tänk på att olika försäkringsbolag väljer att göra på olika sätt och att undantag alltid förekommer, så var noga med att kolla just din hemförsäkring.

 • Stöld och skadegörelse

  Försäkringen ersätter vanligtvis om personen blir bestulen eller råkar ut för skada på sin egendom i bostaden vid inbrott, samt viss stöld utanför bostaden så som exempelvis skidor i en bil. Var uppmärksam på att ju längre tid sakerna förvaras utanför bostaden, desto mindre skydd, samt att stöldbegärlig egendom, så som exempelvis en dator ofta inte omfattas. Sakerna värderas oftast till marknadsvärde och ofta finns en självrisk på runt 1500 kronor.

 • Vatten och läckage

  Försäkringen kan ge ersättning både för skador på lös egendom och för merkostnaden om personen exempelvis behöver annat boende under tiden skadan repareras. Här finns dock många undantag. Ytskikt är i många försäkringar undantagna och det samma gäller tätskikt. Därtill behöver arbete som utförts i våtutrymmen vara branschmässigt utförda enligt vad som gällde året då ombyggnaden gjordes. Om ett rör i sommarstugan springer läck på vintern, täcks det oftast inte fullt då försäkringstagaren har ansvar att tömma vattnet på vintern.

 • Brand

  Försäkringen täcker vanligtvis både skador på egendom och merkostnad om personen behöver annat boende under tiden bostaden repareras. Se upp med avdrag för hög ålder, det vill säga att försäkringen ersätter kostnaden för att återställa till det skick som var när skadan skedde, det vill säga inte till nyskick. Modernisering står försäkringstagaren själv för.

 • Naturskada

  Försäkringen ger vanligtvis ersättning för skada på bostadsbyggnad och egendom som förstörs i naturskada så som blixt, storm eller liknande. Undantag finns. Snö på garagetak brukar exempelvis vara undantaget, och vid storm brukar träd som faller på växthus vara undantaget. Kolla upp vad som gäller för just din försäkring.

 • Allrisk

  Täcker skador på lös egendom orsakade av plötsliga och oförutsedda händelser som exempelvis om du tappar mobilen i marken, samt plötslig och oförutsedd skada vid transport av lös egendom, exempelvis flytt. Här finns ofta skillnader mellan försäkringsbolag när det gäller värdering och vilken ersättning som ges för mobil, dator och TV.

 • Identitetsstöld

  Ger hjälp om någon utomstående använder din identitet för att begå bedrägeri eller annan kriminell handling, till exempel lånar pengar eller tecknar abonnemang.

 • Mobbning

  Förekommer i vissa försäkringar och täcker mobbning av barn och ungdomar under 20 år, och som omfattas av försäkringen. Rådgivning kan också ingå.

 • Skadedjur

  Detta ingår ofta i villaförsäkring och fritidshusförsäkring. Vanligt är att ersättning ges till bekämpning av skadedjur, men däremot inte alltid till eventuella skador som de orsakat. Kolla upp vad som gäller för din specifika försäkring.

 • Hussvamp

  Villkoren för ersättning varierar mycket mellan olika försäkringar. Kolla upp vad som gäller för din specifika försäkring.

 • Byggnad och tomtmark

  Ger ersättning för stöld och skadegörelse på byggnad och tomtmark. Se upp med avdrag för ålder.

 • Reseförsäkring

  Täcker vanligtvis avbeställning av resa eller kostnader på resan vid akut sjukdom och olycksfall. Dessutom ersätts försening av resenär eller bagage till resmålet men här gäller alltid en viss karenstid. Det finns undantag gällande graviditet samt sjukdom före resan. Reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen täcker vanligen en restid på max 45 dagar. Om du ska vara borta längre behöver du teckna en förlängd reseförsäkring. För att det förlängda reseskyddet ska gälla måste du vanligen teckna och betala det innan det ordinarie reseskyddet på 45 dagar upphört.

 • Båtförsäkring

  Hos många försäkringsbolag är detta en egen försäkring. Ingår i hemförsäkringen hos andra.

Behöver du hemförsäkring?

Vi har en av Sveriges bästa hemförsäkringar enligt Konsumenternas.
Skydd för såväl hem och saker vi brand och inbrott.

Jämför försäkringar

Är det svårt att veta vilken försäkring du ska välja? 

Andra läste också

 • Rätt försäkring allt viktigare när vädret förändras

  Man kan aldrig veta vad naturens krafter har att bjuda på, därför är det extra viktigt att ha försäkringarna på plats. Särskilt viktigt är det om man är husägare.

  Vilken försäkring ska man ha?
 • Checklista för vad ditt hus behöver under ett år

  Att följa en checklista för att se om ditt hus under respektive säsong är ett bra sätt att undvika oväntade överraskningar. Här får du expertens tips om det viktigaste att ha koll på.

  Varje säsong behöver du se över ditt hus