Allt fler värdehandlingar finns idag i digital form, och kan lagras digitalt på ett säkert sätt. Det har gjort att efterfrågan på bankfack har minskat. Men du kan fortfarande teckna nytt bankfack hos Fryksdalens Sparbank. 

Om du har frågor om ditt bankfack eller vill teckna ett avtal är du välkommen att kontakta oss: fryksdalenssparbank.se/kontakt