Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är Bevis Nu?

Kvinna med gul t-shirt och lockigt hår står i dörren till en sommarstuga

Bevis Nu är en strukturerad placeringsprodukt där avkastningen är beroende av utvecklingen för olika tillgångsslag som aktier, räntor eller råvaror. Placeringen kan ha ett villkorat skydd på nedsidan men saknar återbetalningsskydd.

Allmän information om Bevis Nu

Swedbank konstruerar olika typer av Bevis, vilka passar skiftande uppfattningar om framtida utveckling för underliggande marknad. Bevis Nu kan, beroende på dess sammansättning, ge avkastningspotential både vid uppåtgående, nedåtgående eller stillastående underliggande marknad. Placeraren ska vara medveten om att hela eller delar av nominellt belopp kan gå förlorat.
Bevis

Hur handlar man med Bevis Nu?

Bevis Nu har en teckningsperiod och investeraren anmäler sig genom att ringa eller besöka oss. Bevisen börsnoteras och kan säljas och köpas på andrahandsmarknaden.

Vad tar jag för risk?

Vid en placering i Bevis Nu kan hela eller delar av det nominella beloppet gå förlorat. Bevis Nu kan struktureras med en riskbarriär, vilket innebär ett kursfallsskydd till en viss nivå. Bevis Nu omfattas inte av den statliga insättningsgarantin vilket innebär att om emittenten, Swedbank, går i konkurs kan hela eller delar av beloppet gå förlorat.

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen på ett Bevis Nu beror bland annat på värdeutvecklingen på den underliggande marknad avkastningen är kopplad till, deltagandegraden, om produkten har ett tak och/eller en riskbarriär och en eventuell kupongs storlek.

För- och nackdelar med Bevis Nu

Fördelar

  • Placeraren har exempelvis möjlighet till avkastning även vid en sidledes och ibland nedåtgående marknad
  • Möjlighet att erhålla bättre riskspridning än vid en enskild aktieinvestering
  • Placeraren har ofta ett kursfallsskydd till en viss nivå, riskbarriären

Nackdelar

  • Delar av eller hela det nominella beloppet kan gå förlorat
  • Ett Bevis Nu kan komma att uppvisa stora prisrörelser på andrahandsmarknaden och vid en försäljning under löptiden kan värdet avsevärt understiga nominellt belopp

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont.

Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.