1. Analyser

Med analyser får kunden hjälp med guidning, uppdateringar och förslag som ökar kundens kunskap om till exempel marknadstrender och marknadsförändringar.
Många av analyserna är samlade på Swedbank Insikt, Aktiellt och Marknadsinformation, Enkla Fondguiden, till dessa kanaler har våra kunder access genom bankens digitala tjänster. Dessutom finns olika tv-sändningar som Swedbank TV och bloggar.

2. Folkbildning

Banken arbetar aktivt för att sprida kunskap och information kring privatekonomi och företagsekonomi i syfte att kompetenshöja befolkningen i bankens verksamhetsområde. Bl.a. genomförs studiebesök för skolelever på både grundskola och gymnasium där vi föreläser om privatekonomi. Placeringsträffar för både kunder och icke-kunder med inbjudna marknadsaktörer från olika investeringsområden, vilka delar med sig av analyser och kunskaper.

3. Produkterna granskas utifrån miljö och etiska aspekter

Totalt finns cirka 70 fonder med varierande hållbarhetsinnehåll på Fondtorget, både från Swedbank Robur och från externa fondbolag. Alla Swedbanks Roburs fonder granskas enligt strikta miljö- och etiska kriterier och har en ”varudeklaration” som beskriver hållbarhetsinnehållet.

4. Brett produktutbud

På Fondtorget finns över 500 olika fonder från cirka 70 fondbolag. Därtill ett stort antal mer komplexa investeringsprodukter. Banken erbjuder samma tjänsteutbud som Swedbank. Utöver detta har banken andra tredjepartsaktörer där vi kan bredda produktutbudet ytterligare.

5. Guider

Guiderna finns både i internet-och mobilbanken. De hjälper till att utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån kundens mål och behov (obs – ej rådgivning). Några exempel är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Pensionsspara.

6. Erbjudande att bedöma investeringens lämplighet

Genom att följa upp investeringens mål och utveckling visar det om den fortfarande är lämplig. Det finns till exempel händelser i kundens liv eller företag som kan påverka hur sparandet bör placeras för att motsvara mål och behov, exempelvis byte av jobb, arv, pension eller om företaget fått en överskottslikviditet. Om inte investeringen är lämplig finns då möjlighet att göra en omplacering.

7. Tillgänglighet

Med bankens höga personaltäthet och andel Swed Sec-licensierade rådgivare erbjuder banken kunden större tillgänglighet att få personlig rådgivning inom vårt verksamhetsområde i jämförelse med andra banker och finansiella rådgivare i verksamhetsområdet.
Personlig rådgivning oavsett kundsegment är kostnadsfritt.