-Nu kan ideella föreningar söka bidrag från oss till investeringar i mer hållbar energi till sina fastigheter, säger Urban Rohdin, vd på Fryksdalens Sparbank. Det kan till exempel vara installation av solpaneler eller byte från direktverkande el till värmepump.

Föreningar med säte i Sunne kommun och norra Klarälvdalen kan få ett bidrag av banken på upp till 20 procent av den totala finansieringen med ett tak på 50 000 kr.

-Fryksdalens Sparbank har inga aktieägare som kräver del av bankens vinst, utan delar av vinsten avsätts av våra huvudmän för att gå tillbaka till satsningar som är bra för samhället och hållbarhet är en kärnfråga för oss, säger Urban Rohdin.

För att söka om bidraget ska föreningen fylla i en ansökningsblankett och bifoga en budget med kostnader och finansiering för projektet.

Kontakt
Anna Öhgren Bodén
0565-17415