Inom konsultverksamheter, hotell och restaurang och nöjen tror en majoritet på fler jobb. Samtidigt räknar företag inom handel och tillverkningsindustri med att arbetstillfällena inom deras typ av verksamheter kommer minska under de närmaste fem åren. Det visar en ny analys av Swedbank och sparbankerna.

Olika framtidsprognoser har visat att mellan 10 och 50 procent av dagens jobb kommer att ersättas av robotisering, automatisering och AI inom 20 år. Men ny teknik och nya affärs-modeller skärper redan nu konkurrensen kraftigt. Dock varierar effekterna mellan olika branscher. Inom tillverkningsindustrin, handel och transport upplever över 40 procent ett ökat konkurrenstryck från digitaliseringen, medan motsvarande andel är 15 procent inom byggindustrin. Det visar en undersökning bland 1 000 småföretag som Swedbank och Sparbankerna genomfört med hjälp av Sifo.

– Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras förändras snabbt och kommer att påverka alla branscher. Den som vill vara långsiktigt konkurrenskraftig behöver en strategi för att möta och dra nytta av omvandlingen, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Hur påverkas jobben?

Omkring 35 procent av företagen uppger att de tror att sysselsättningen i den typ av verksamheter de bedriver idag kommer att öka inom de närmaste fem åren. Mest positiva är företag inom hotell- och restaurang, nöjesbranschen samt olika konsultverksamheter. Samtidigt är det 30 procent av företagen som tror att deras typ av verksamheter kommer att krympa. I siffror motsvarar det runt 120 000 företag med cirka 350 000 anställda där dagens typ av verksamhet väntas minska i omfattning. Det visar en analys av Swedbank och sparbankerna.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagsekonomi:

29 procent av småföretagen upplever en ökad konkurrens genom digitaliseringen (pressmeddelande, PDF)

Digitaliseringen och jobben (rapport, PDF)

Företagsekonomi (samlingssida)