Delindex för produktion förbättrades med 3,0 indexenheter till 68,0 och gav därmed ett positivt bidrag om 0,7 indexenheter. Den stigande trenden för delindexet förefaller hålla i sig.
Delindex för sysselsättning steg med 3,5 indexenheter till 61,1 i januari och bidrog därmed med 0,7 indexenheter till PMI-total. Den stigande trenden tyder på ökat nyanställningsbehov inom industrin.
Industrins inköpschefer anger att delindex för orderingång har stigit ytterligare något med en notering på 61,9 i januari jämfört med 61,3 under föregående månad.
Index för rå- och insatsvarupriser steg ytterligare till höga nivåer med en notering på 74,1 i januari jämfört med 70,9 i december. Sedan lägstanoteringen i februari har delindexet stigit närmare 40 indexenheter. Industrins inköpschefer upplevde stigande priser på stål (för tionde månaden i rad) men även andra metaller denna månad.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – Industri (samlingssida)

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (rapporten)