Bäst lönsamhet upplever fortfarande gris- och nötkötts-producenterna med ett lönsamhetsindex på 70 respektive 52. Med ett index på minus 40 upplever växtodlingsproducenterna den svagaste lönsamheten, men de tror på en något förbättrad lönsamhet till hösten 2018. Mjölkproducenterna har en kraftigt förbättrad lönsamhet. Deras lönsamhetsindex har på ett år gått från minus 86 till plus 26.

Starkt förtroende för Sveriges lantbrukare hos konsumenterna

Hela 77 procent av lantbrukarna känner att de har ett stort förtroende som producenter hos konsumenterna. Bland grisköttsproducenterna är det så många som 89 procent, vilket är en ökning med 13 procentenheter sedan 2011.

Mer information

Positiva förändringar på lönsamheten (rapporten)

Pressmeddelandet läser du på Newsroom

Om företagande (samlingssidan)

Skog och lantbruk på swedbank.se