Delindex för produktion och orderingången svarade för den största uppgången i maj om än från historiskt låga nivåer, och bidrog sammantaget med 3,8 indexenheter till PMI-total. Även fallet i sysselsättningen avtog under månaden medan leveranstiderna som stigit kraftigt under våren föll tillbaka i maj och drog ned totalindexet med 1,3 indexenheter.

Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret blev mindre pessimistiska i maj och indexet ökade till 37,8 från rekordlåga 22,9 i april. Det är en märkbar förbättring och en positiv konjunktursignal jämfört med bottennivån i april men ännu är det en övervikt av företag som räknar med produktionsminskningar, säger Jörgen Kennemar.

Pristrycket från leverantörsledet sjönk i maj jämfört med april och indexet noterades till 40,2. På årsbasis föll indexet med 10,3 indexenheter och antyder om ett fortsatt svagt pristryck från leverantörsledet.  

PMI industri maj 2020 (pdf)

Företagande, samlingssida