Politiska risker, makroindikatorer som har toppat och osäkerhet kring centralbanksagerande kommer sannolikt innebära att rörligheten på marknaden fortsätter att vara större än under föregående år. Värderingen av aktier jämfört med andra tillgångar stödjer fortsatt en övervikt, om än en mindre sådan, av aktier. De höga och rimliga vinstförväntningarna likaså.

– Vi förväntar oss att marknadsräntorna fortsätter att stiga samtidigt som centralbankspolitiken är på väg mot en tydligt mindre expansiv fas. Svängningar på aktiemarknaden kan dock ge tillfälliga nedgångar, vilket gör att vi sammantaget minskar vår undervikt i räntor ett steg, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Regionsmässigt väljer Swedbank Analys att fortsätta övervikta USA och Tillväxtmarknader mot bakgrund av att makro- och vinstutsikterna ser ljusast ut där. Europa kvarstår som finansieringskälla genom sin undervikt.

– Rapportsäsongen har bekräftat den starka konjunkturen men tecken på att förbättringstakten har mattats av i den globala ekonomin har blivit tydligare. Detta gör att investerarkollektivet sannolikt kommer vilja få bekräftelse på att högkonjunkturen fortsätter filtrera ner till bolagens lönsamhet. Vi räknar inte med att detta bekräftas i närtid varför vi sänker aktievikten i allokeringen ett steg, avslutar Johanna Högfeldt.

Mer information

Läs mer i senaste upplagan av Swedbanks Investeringsstrategi:

Swedbanks Investeringsstrategi: Ökad försiktighet inför sommaren (rapport utan affärsförslag, PDF)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Artikel i Aktiellt (webbtidning)

Swedbank Direkt (webb-tv)