Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Sparbankskonto

Konto för månadssparande. Spara maximalt 2 000 kr per månad. Beloppet dras från löne-/pensionskonto. Sparbankskonton gäller ett fritt uttag per år, därefter en uttagsränta på 2% av uttaget belopp.

Ränta för nuvarande: 0,75%

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Framtidsspar

Ränta 0,10%. Fria uttag. Ingen beloppsgräns.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

e-sparkonto

Fria uttag. Öppnas och används i internetbanken.
Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,05 %

 

Omfattas av den statliga insättningsgarantin

Fasträntekonto

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år. Exempel på ränta 2019-04-29. Fråga oss om aktuell ränta 

 

Löptid 3 år 0,40%

Löptid 1 år 0,15%
Löptid 6 mån 0,15%
Löptid 3 månader 0,05%

 

Pengarna är bundna under en bestämd tid till en bestämd ränta. Minimibelopp för insättning är 10.000 kr. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.

Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

 

Omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

 

Kulsparkonto

Ej för nyöppning. Ett konto för de som är 0-17 år. 6 fria uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. Ingen beloppsgräns.
Ränta för nuvarande: 0,10%.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Privatkonto

Transaktionskonto för lön eller pension
Tjänster som kort och giro kan kopplas till kontot
Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
Omfattas av den statliga insättningsgarantin

Ungdomskonto

Transaktionskonto för ungdomar mellan 13-20 år
Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
Omfattas av den statliga insättningsgarantin

Servicekonto

Ej för nyöppning. Transaktionskonto för exempelvis hus- och lånekostnader.
Ränta för nuvarande: 0%
Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,75 % på Skogskonto

Skogslikvidkonto

Räntan är för närvarande 0,50 % på Skogslikvidkonto.

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 0,75% på Skogsskadekonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,10%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Frykenkonto

Ej för nyöppning. För dig som saknar internetbank.
Fria uttag. Ingen beloppsgräns.
Ränta för nuvarande: 0,05%
Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Jubileumskonto

Ej för nyöppning.
Ränta för nuvarande: 0,10%
1 fritt uttag per år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock lägst 100 kr. Ingen beloppsgräns.

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Depåkonto

Konto kopplat till värdepappersdepå.
Räntan för nuvarande: 0%

Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Pensionssparkonto (IP)

Avdragsgillt pensionssparande på konto. OBS! Avdragsrätten är borttagen sedan 2016. Utbetalning tidigast från 55 års ålder.
Ränta för nuvarande: 0,10%

Omfattas ej av den statliga insättningsgarantin.