Rapporter våra kunder erbjuds

 • Nordic Investment-Grade Daily 
 • Nordic High-Yield Daily
 • Bolagsanalyser
 • Credit Strategy
 • Rekommendationer
 • Credit Comments
 • Nordic Utilities Report
 • Nordic Real Estate Quarterly
 • Nordic Covered Bond Handbook
 • Nordic Sector Reports
 • Analysprodukter som täcker mer än 100 nordiska finansiella institutioner

Swedbank Research erbjuder även aktieanalys som täcker nordiska bolag och tas fram av vår partner Kepler Cheuvreux.

Vill du ta del av våra rapporter kontakta din rådgivare eller aktiemäklare.