Hoppa till textinnehållet

En sparbank är ingen vanlig bank

Mallbacken samfotbollspelare kramar om varandra efter mål
Mallbackens IF är en av de lokala föreningar som banken sponsrar.

Fryksdalens Sparbank är en fristående och lokal sparbank och den enda banken i världen med huvudkontor i Sunne, Värmland. Sedan 2012 har vi även ett kontor i Sysslebäck i norra Värmland. Som sparbank har vi inga aktieägare, utan vi ägs i princip av de som bor och verkar här. Vi lever här.

Sparbanksidén är en idé om frihet. Att den som sparar i större utsträckning kan välja sitt liv och sin framtid. Utöver sparande är den lokala förankringen och den demokratiska uppbyggnaden utmärkande för sparbanksidén. Dessutom kan ingen enskild göra anspråk på bankens vinst. En sparbank har till exempel inga aktieägare.

 

Fryksdalens sparbank ska verka för bygdens långsiktiga, kollektiva sparande. Det betyder att sparbanken ska ägna sig åt en verksamhet som ska gynna den egna bygdens invånare på sikt.

 

Vår vinst får endast gå till två saker

En sparbanks vinst går inte till någon aktieägare, utan får endast gå till två ändamål 1. trygga våra kunders insatta pengar och 2. stötta verksamheter och projekt som gör nytta för oss som bor och verkar här.

 

Vår första kund var Svea Christina Loberg som satte in 13 riksdaler på sitt nyöppnade sparkonto i vår bank den 5 oktober 1856. Året innan hade sockenstämman i Sunne fattat ett beslut om att starta en sparbank här. I protokollet kan man läsa att det skulle bli enklare för folk i Fryksdalen att spara pengar och att vinsten skulle stanna här hemma.

 

Det är fortfarande vårt uppdrag. Det är därför vi finns.