Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Likviditets- och kapitaltäckningsrapporter

På denna sida publicerar vi kvartalsvisa rapporter om likviditetsrisk och kapitaltäckning för Fryksdalens Sparbank. 

Sparbankens likviditetsreserv* tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank
222 988
Tillgodohavanden på skattekonto 81 493
Stats- och kommunpapper 193 234
Säkerställda obligationer 52 430
Övriga värdepapper 0
Summa 550 145
Andra likviditetsskapande åtgärder
tkr
Tidsbundna tillgodohavanden i bank
20 000
Outnyttjad checkräkningskredit
0
Marknadsnoterade aktier
52 540
Övriga noterade värdepapper
272 244
Summa 344 784
   

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

894 929

Sparbankens finansieringskällor
tkr
Inlåning från allmänheten 2 904 183
Skulder till kreditinstitut 4 536
Övriga skulder och avsättningar 14 974
Summa skulder 2 923 693
Övrig information tkr
Balansomslutning 3 335 561
Utlåning till allmänheten 2 440 123
Inlåning från allmänheten 2 904 183
Kvot utlåning/inlåning
0,84
Kvot likviditetsreserv/inlåning till allmänheten 0,19