Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Ekonomisk information

Här finns bankens ekonomiska rapporter och årsredovisningar.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Fryksdalens Sparbank org.nr 574000-3420 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

 

Fryksdalens Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

Rapporter

Se bankens kvartalsrapporter för kapitaltäckning och information om likviditetsrisk.

Glaskonst från Klenell

Årsredovisning 2018

Läs bankens senaste årsredovisning. 

Vy över orten Sunne