Hoppa till textinnehållet

Vår organisation

Vi är en lokal sparbank och har därför inga aktieägare, utan vi ägs i princip av alla som bor, verkar och har hjärtat här. Det är huvudmän som övervakar förvaltningen och utser bankens styrelse. Styrelsen utser vd som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Fryksdalens Sparbank har inga aktieägare. Banken har istället 30 st huvudmän som ska övervaka förvaltningen och utse styrelse. Huvudmännen ska representera ett tvärsnitt av befolkningen i vårt verksamhetsområde och väljs under en tid av fyra år. 

 

Bankens styrelse har uppdraget att tillsätta vd och övervaka att denne, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med huvudmännens vilja och styrelsens riktlinjer. Läs mer om vår styrelse här.

 

Vår personal arbetar på två kontor, Sunne och Sysslebäck. Bankledningen består av vd tillsammans med affärschef, chef för affärsstöd samt marknadsansvarig. Banken har även fem teamledare som leder det dagliga arbetet för teamen kassa/kundtjänst, privatrådgivare Sunne, företagsrådgivare, affärsservice och Sysslebäckskontoret. 

Organisationsschema 

Fryksdalens Sparbanks organisation 

 

Blå = Första försvarslinje
Gul = Andra försvarslinje
Orange = Tredje försvarslinje

Fryksdalens Sparbanks organisationsträd