Hoppa till textinnehållet

Ledning

Bankens ledning består av vd tillsammans med chefer för bankernas avdelningar. 

Bankledning

Anders Bäckman

Vd

0565-174 18

Urban Rohdin

Vice vd/Chef Affärsstöd

0565-174 17

Claes Edberg

Affärschef

0565-174 23

Roger Emanuelsson

Kreditchef

0565-174 25

Anna Öhgren Bodén

Marknadsansvarig/kommunikatör

0565-174 15