Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Administration och marknad

Affärsservice

Josefine Hjerpe Hedeås

Affärsservice

Linn Pettersson

Ekonomiadministratör

Linda Svanström

Affärsservice

Marknad, sponsring och projektledning

Anna Öhgren Bodén

Kommunikatör

Mathias Falk

Interna projekt

Verksamhetsstöd

Birgitta Arnesdotter

Verksamhetsstöd

Ida Karlsson

Verksamhetsstöd

Johanna Lundkvist

Bankjurist

Susanne Wallin

Chef verksamhetsstöd

Sandra Werme

Controller

Lina Heinemo

Verksamhetsstöd