Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink
 1. Inkomma med klagomål

  För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste vägen att få hjälp att ringa oss eller besöka något av våra kontor.

  Växel 0565-174 00
  Kundcenter Privat på 0771-22 11 22
  Kundcenter Företag på 0771-33 44 33. 

  Banken hanterar kundernas klagomål skyndsamt och uppskattad handläggningstid är 1-2 bankdagar. 

  Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 2. Överklagan av beslut

  Om du efter svar från kontor eller Kundcenter fortfarande inte är nöjd med det svar du fått av Fryksdalens Sparbank, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta bankens klagomålsansvariga. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

  Skicka brev via post eller :

  Fryksdalens Sparbank
  Klagomålsansvarig
  Box 223
  686 25 Sunne

  Du kan även ringa oss på 0565-174 00.

  Vi tar inte ut någon avgift för att hantera klagomål. 

  Om du inte är nöjd med svaret och ditt ärende gäller försäkringsprodukter hos Swedbank Försäkring.
  Kontaktvägar Swedbank Försäkring

 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.


  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning
  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket
  Telefon 0771–525 525

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol
  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: info@fryksdalenssparbank.se

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter
  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Fryksdalens Sparbanks dataskyddsombud

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.