Hoppa till textinnehållet

Styrelsens ledamöter

Anders Ramström

Ordförande

 

Invald: 2006
Mandatperiod: 2020-2023
Närvaro 2019: 10/10
Totalt arvode 2019: 225 000 kr
Födelseår: 1968
Yrke: Egen företagare Nira Lant AB
Bor: Gunnerud, Östra Ämtevik

Utbildning:
Jordbruksgymnasium, företagsekonomi, driftsledning
Arbetslivserfarenhet: Grundare NIRA-koncernen, ledamot LRFs regionstyrelse, styrelseledamot koncernstyrelsen ARLA Foods Amba
Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot i Pålsfolk AB, revisor i LRF Riksförbund och ledamot i Växa Sverige

Anders Ramström styrelseordförande

Anders Pertun

Ordinarie ledamot

 

Invald: 2018
Mandatperiod: 2018-2021
Närvaro 2019: 10/10
Totalt arvode 2019: 88 000 kr
Födelseår: 1963
Yrke: GM/Hotelldirektör på Selma Spa+ AB
Bor: Södra Borgeby, Sunne


Utbildning:
Franklin Covey Stockholm, arbetsmiljöcertifiering, brandmansutbildning
Arbetslivserfarenhet: Hotelldirektör på Strömstad Spa, hotelldirektör på Elite Stadshotell Karlstad, vd på Loka Brunn, tf försäljningschef Anovo AB
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spahotell ek. för, ordförande Södra Borgeby Fiberförening

Johan Schagerström

Ordinarie ledamot 

 

Invald: 2016
Mandatperiod: 2020-2023
Närvaro 2019: 9/10
Totalt arvode 2019: 93 000 kr
Födelseår: 1975
Yrke: VD och partner FCG Fonder
Bor: Sunne

 

Utbildning: Ekonom
Arbetslivserfarenhet: VD och delägare på FCG Fonder AB, fondförvaltare, analytiker. I rollen som VD för FCG Fonder AB hanterar Johan löpande frågor kring förvaltning, riskhantering och regelverk.

Johan Schagerström styrelsen

Anders Bäckman

Vd

Urban Rohdin

Stf vd/Ersättare för vd

 

 

Urban Rohdin

Daniel Frykestam

Vice ordförande 

 

Invald: 2011
Mandatperiod: 2020-2023
Närvaro 2019: 9/10
Totalt arvode 2019: 145 000 kr
Födelseår: 1979
Yrke: VD PrimeBlade Sweden AB
Bor: Bryggegården, Sunne

Utbildning:
Ekonom, IHM Business
Arbetslivserfarenhet: VD/ägare Bjälverud Yamaha Store, Vice VD Wint AB
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Sunne IK

Daniel Frykestam styrelsen

Erika Malmberg

Ordinarie ledamot

 

Invald: 2020
Mandatperiod: 2020-2023
Närvaro 2019: -
Totalt arvode 2019: -
Födelseår: 1985
Yrke: Jurist
Bor: Vingåker
Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi, polisexamen, juristexamen
Arbetslivserfarenhet: Bank 4 år, Polisen 8 år, IT-juridik 5 år
Andra väsentliga uppdrag: -

Erika Malmberg styrelsen

Pauline Grindvall

Ordinarie ledamot

 

Invald: 2020
Mandatperiod: 2020-2021
Närvaro 2019: -
Totalt arvode 2019: -
Födelseår: 1986
Yrke: Ägare My Perfect Day AB
Bor: Hammarö
Utbildning: Ekonomi, medie- & kommunikationsvetenskap, journalistik och psykologi på högskola och universitet
Arbetslivserfarenhet: Tidigare frilansande journalist och skribent. Skrivit 2 böcker för Liber om ungt entreprenörskap. Föreläst och konsultat inom e-handel, digital affärsutveckling och sociala medier.   
Andra väsentliga uppdrag:
 Ledamot, Klässbols Linneväveri AB. Ledamot, Föreningen Svensk Digital Handel. 

Pauline Grindvall styrelseledamot

Peter Ellström

Ordinarie ledamot och arbetstagarreprepresentant

 

Invald: 2008
Mandatperiod: 2020-2021
Närvaro 2019: 10/10
Totalt arvode 2019: 51 000 kr
Födelseår: 1966
Yrke: Licensierad Privatrådgivare, Försäkringsrådgivare
Bor: Sunne

Utbildning:
Gymnasieutbildning, Swedsec Licens, IFU
Arbetslivserfarenhet: Placeringsrådgivare och försäkringsspecialist sedan 1986

 

Peter Ellström