Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Styrelsens ledamöter

Uppdaterad information om styrelsens ledamöter har skett den 2024-01-12.

Anders Ramström

Anders Ramström

Ordförande

Invald: 2006
Mandatperiod: 2023-2027
Närvaro 2023: 11/11
Födelseår: 1968
Yrke: Egen företagare Nira Lant AB
Bor: Gunnerud, Östra Ämtervik
Utbildning: Jordbruksgymnasium, företagsekonomi, driftsledning
Arbetslivserfarenhet: Grundare NIRA-koncernen, ledamot LRFs regionstyrelse, styrelseledamot koncernstyrelsen ARLA Foods Amba
Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot i Pålsfolk AB, revisor i LRF Riksförbund och ledamot i Växa Sverige

Anders Pertun

Anders Pertun

Ledamot

Invald: 2018
Mandatperiod: 2021-2024
Närvaro 2023: 11/11
Födelseår: 1963
Yrke: VD, Hotell Fratelli AB
Bor: Kristinehamn
Utbildning: Franklin Covey Stockholm, arbetsmiljöcertifiering, brandmansutbildning
Arbetslivserfarenhet: Hotelldirektör på Strömstad Spa, hotelldirektör på Elite Stadshotell Karlstad, vd på Loka Brunn, tf försäljningschef Anovo AB
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spahotell ek. för.

Anna Engström

Anna Engström

Ledamot

Invald: 2022
Mandatperiod: 2022-2026
Närvaro 2023: 10/11
Födelseår: 1969
Yrke: Business Controller, Karlstads kommun
Bor: Bjälverud
Utbildning: Ekonom
Arbetslivserfarenhet: Ekonom och ekonomichef Sunne kommun
Övriga väsentliga uppdrag: Inga övriga väsentliga uppdrag

 

Urban Rohdin

Urban Rohdin

Vd

Närvaro 2023: 11/11
Födelseår: 1966
Yrke: VD, Fryksdalens Sparbank
Bor: Karlstad
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Revisor KPMG, Stf VD och administrativ chef Fryksdalens sparbank
Övriga väsentliga uppdrag: Inga övriga väsentliga uppdrag

 

 

Marie Larsen

Marie Larsen

Ersättare till vd

Närvaro 2023: 11/11
Födelseår: 1985
Yrke: Stf vd och kontorschef Fryksdalens Sparbank
Bor: Sysslebäck
Utbildning: Fastighetsmäklare, kandidatexamen i företagsekonomi
Arbetslivserfarenhet: Privatrådgivare, Fastighetsmäklare
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelsesuppleant i Ekoväst Invest AB

 

Johan Schagerström

Johan Schagerström

Vice ordförande

Invald: 2016
Mandatperiod: 2022-2026
Närvaro 2023: 11/11
Födelseår: 1975
Yrke: Vd och partner FCG Fonder AB
Bor: Sunne
Utbildning: Ekonom
Arbetslivserfarenhet: VD och delägare på FCG Fonder AB, fondförvaltare, analytiker. I rollen som VD för FCG Fonder AB hanterar Johan löpande frågor kring förvaltning, riskhantering och regelverk.
Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot i Fondbolagens Förening

Erika Malmberg

Erika Malmberg

Ledamot

Invald: 2020
Mandatperiod: 2023-2027
Närvaro 2023: 9/11
Födelseår: 1985
Yrke: Vd på InTechrity AB
Bor: Karlstad
Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi, polisexamen, juristexamen
Arbetslivserfarenhet: Medarbetare på bank, polis och IT-juridik 
Andra väsentliga uppdrag: Certifierad styrelseledamot, driver egna bolag, Läppe Holding AB

Fredrik Olsson

Ledamot

Invald: 2024
Mandatperiod: 2024-2026
Närvaro 2023: -
Födelseår: 
Yrke: 
Bor:
Utbildning: 
Arbetslivserfarenhet: 
Övriga väsentliga uppdrag: 

Urban Rohdin

Susanna Ståhl

Arbetstagarrepresentant

Invald: 2024
Mandatperiod: 2024
Närvaro 2023: -
Födelseår: 1993
Yrke: Företagsrådgivare Fryksdalens Sparbank
Bor: Sunne
Utbildning: Fastighetsekonom
Arbetslivserfarenhet: Medarbetare i kundtjänst, mäklarassistent och företagsrådgivare sedan 2018
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i bankens lokala fackklubb