Hoppa till textinnehållet

Vårt samarbete med Swedbank

Som lokal sparbank samarbetar vi med Swedbank. Vi tillhör inte samma koncern, utan Fryksdalens Sparbank är helt fristående. Swedbank är inte ägare till Fryksdalens Sparbank eller har något inflytande över våra beslut. Samarbetet är viktigt för båda parter, då det innebär att vi kan dela på kostnader för till exempel IT och utvecklingsarbete. Genom detta samarbete kan vi som mindre och lokal sparbank forsätta att vara konkurrenskraftiga på vår lokala marknad.

Det händer att kunder blandar ihop Fryksdalens Sparbank med Swedbank och tror att vi ingår i samma koncern eller att Swedbank äger oss. Fryksdalens Sparbank är helt fristående och har inga aktieägare. Vårt huvudkontor finns i Sunne och alla beslut tas lokalt.

 

Vi och övriga fristående sparbanker i Sverige har ett samarbete med Swedbank kring IT-system och utveckling av produkter med mera. 

 

Har du frågor om vårt samarbete med Swedbank och hur en fristående sparbank fungerar, är du välkommen att kontakta oss.

Om sparbanksidén

Sparbanksidén är en idé om frihet. Att den som sparar i större utsträckning kan välja sitt liv och sin framtid. Utöver sparande är den lokala förankringen och den demokratiska uppbyggnaden utmärkande för sparbanksidén. Dessutom kan ingen enskild göra anspråk på bankens vinst. En sparbank har till exempel inga aktieägare. 

 

Läs mer om vad en sparbank är här

Glaskonst från Klenell

Vår historia

Syftet med sparbanken i Sunne var att det skulle bli enklare för invånarna att spara och räntevinsten skulle komma orten till godo. Samma idé har vi än i dag och vi är fortfarande en fristående bank snart 160 år senare.

 

Läs mer om vår historia

Första kunderna i kassaboken för Sunne Sparbank år 1856