Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Vår organisation

Vi är en lokal sparbank och har därför inga aktieägare, utan vi ägs i princip av alla som bor, verkar och har hjärtat här. Det är huvudmän som övervakar förvaltningen och utser bankens styrelse. Styrelsen utser vd som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Fryksdalens Sparbank har inga aktieägare. Banken har istället 30 st huvudmän som ska övervaka förvaltningen och utse styrelse. Huvudmännen ska representera ett tvärsnitt av befolkningen i vårt verksamhetsområde och väljs under en tid av fyra år. 

 

Bankens styrelse har uppdraget att tillsätta vd och övervaka att denne, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med huvudmännens vilja och styrelsens riktlinjer. Läs mer om vår styrelse här.

 

Vår personal arbetar på två kontor, Sunne och Sysslebäck. Bankledningen består av vd tillsammans med affärschef, chef för affärsstöd samt marknadsansvarig. Banken har även fem teamledare som leder det dagliga arbetet för teamen kassa/kundtjänst, privatrådgivare Sunne, företagsrådgivare, affärsservice och Sysslebäckskontoret. 

Huvudmän

I enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och sparbankens reglemente finns, som företrädare för kunderna, 30 st huvudmän som ska övervaka sparbankens förvaltning och utse styrelse för sparbanken.

Personal

På banken arbetar för tillfället 38 medarbetare med olika ansvarsområden och kompetenser.

Styrelse

Bankens styrelse har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. 

 

Bankledning

Bankens ledande befattningar är vd, vice vd och kreditchef. Varje avdelning har även en avdelningschef.

 

 

Organisationsschema 

Organisation

Blå = Första försvarslinje
Gul = Andra försvarslinje
Orange = Tredje försvarslinje