Fryksdalens Sparbank arbetar aktivt för att implementera olika EU-initiativ inom hållbarhet som syftar till att kunden ska vara välinformerad inför sina investeringsbeslut. Den finansiella sektorn har ett stort ansvar i att lämna hållbarhetsupplysningar till kunden på ett transparent sätt.

Fryksdalens Sparbanks ställningstagande

Fryksdalens Sparbanks styrelse har beslutat att banken ska beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer vid tillhandahållandet av investerings- och försäkringsrådgivning.

Sparbanksidén - en hållbar idé

Främjande av hållbarhet är djupt förankrad i sparbanksidén. Sparbanksidén firade 200 år nyligen och sparbankerna har tillsammans bidragit till samhällsnyttiga insatser genom alla dessa år. Sparbankerna arbetar aktivt för att bidra till att skapa ett uthålligt samhälle och att främja en hållbar utveckling på såväl lokal som global nivå.

Fryksdalens Sparbank beskriver hur banken i rollen som finansiell rådgivare, integrerar hållbarhetsrisker genom processer som finns för de finansiella produkter som banken distribuerar i Policy för värdepappershandel samt Policy om försäkringsdistribution. Information om hur banken integrerar hållbarhetsrisker genom dessa processer, möjliggör för kunden att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Policydokument