Peter och Stefan Besterman i Sunne har tagit ett initiativ att starta en insamling till det krigsdrabbade Ukraina. De tog kontakt med Fryksdalens Sparbank som också ville bidra och tillsammans startade de en insamling hos UNHCR som heter Sunne för Ukraina. Nu vill Besterman AB och Fryksdalens Sparbank uppmana andra företag och även privatpersoner, som vill stödja Ukrainas folk, att bidra.

-1942 tvingades våra föräldrar som då var sju och fyra år att fly från Estland på grund av den ryska invasionen under andra världskriget. Kvinnor och barn fick lämna, medan männen tvingades vara kvar, berättar Peter Besterman.

- Diskussionerna kring detta har varit en naturlig del av vår uppväxt. Det är med bestörtning, frustration och ilska vi nu tillsammans med övriga välden följer det enorma övergrepp och de illdåd som Ryssland utsätter det ukrainska folket för. Det är en oerhörd tragedi att historien går igen i ett europeiskt grannland 2022.

Varje dag möts vi av bilder av kriget i Ukraina och människor som tvingas att fly från sina hem och sina familjemedlemmar.

- Hjälpbehovet är enormt och därför vill vi som lokal sparbank vara med och bidra med det vi kan. Vi hoppas att fler företag och privatpersoner vill vara med och stötta vår insamling för Ukraina. Varje krona gör skillnad, säger Urban Rohdin, vd på Fryksdalens Sparbank. – Att vi gör det här nu för att det behövs akut hjälp på plats, men vi är även redo att inom ramen för vår samhällsnytta bidra ytterligare för att bistå de flyktingar som kommer till Sunne.

Besterman AB skänker 50 000 kr och Fryksdalens Sparbank 100 000 kr. Insamlingen pågår fram till 31 maj och går oavkortat till UNHCR. Vill man vara med och bidra finns insamlingen på UNHCR hemsida och heter Sunne för Ukraina.

Kontakt
Peter Besterman, 070-341 09 18 eller via
Urban Rohdin, 0565-174 17 eller via