Hoppa till textinnehållet

Personal

Det är vi som jobbar på din lokala sparbank. Välkommen att kontakta oss.

Bankledning

Anders Bäckman

Vd

0565-174 18

Urban Rohdin

Vice vd/Chef Affärsstöd

0565-174 17

Claes Edberg

Affärschef

0565-174 23

Roger Emanuelsson

Kreditchef

0565-174 25

Anna Öhgren Bodén

Marknadsansvarig/kommunikatör

0565-174 15

Privatavdelningen Sunnekontoret

Annica Dahlgren

Privatrådgivare 

0565-174 11

Peter Eriksson

Privatrådgivare

0565-174 00

Linda Hedlund

Juridisk rådgivare

0565-174 04

Olivia Larsson

Privatrådgivare Kundtjänst

0565-174 00

Emelie Ludvigsson

Kundtjänst
0565-174 00

Louise Nilsson

Privatrådgivare Kundtjänst

0565-174 00

Dawid Norell

Kundtjänst

0565-174 00

Catrine Persson

Privatrådgivare

0565-174 32

Jan-Ove Persson

Privatrådgivare

0565-174 33

Susanne Persson

Kundtjänst

0565-174 00

Företagsavdelningen Sunnekontoret

Henrik Appel

Företagsrådgivare

0565-174 09

Karl Johan Bäckström

Företagsrådgivare

0565-174 08

 

Peter Ellström

Försäkringsrådgivare

0565-174 03

Anders Jonsson

Företagsrådgivare

0565-174 34

Veronica Oldne

Företagsrådgivare

0565-174 24

Anders Persson

Företagsrådgivare

0565-174 07

Susanna Ståhl

Företagsrådgivare

0565-174 14


Sysslebäckskontoret

Lina Heinemo

Rådgivare Kundtjänst

0564-475 92

Marie Larsen

Kontorschef/Privatrådgivare

0564-475 95

Maria Larsson

Rådgivare Kundtjänst

0564-475 90

Affärsservice

Mathias Falk

Affärsservice

0565-174 28

Josefine Hjerpe Hedeås

Affärsservice

0565-174 31

Linda Svanström

Affärsservice

0565-174 12

Hans Johannesson

Affärsservice

Administration och affärsstöd

Ida Karlsson

Affärsstöd

0565-174 22

Jonas Lundberg

Ekonomi

0565-174 02

Ingrid Söderberg

Affärsstöd

0565-174 20

Sandra Werme

Ekonomi

0565-174 10

Susanne Wallin

Ledningsstöd

0565-174 13

Skicka e-post till Susanne

Peter Lindgren

Koordinator samhällsnytta

Laine Eriksson

Ekonomi